El Dr. Rodríguez Fornells, guanyador del concurs Divulga de la Marató de Televisió de Catalunya ens presenta la seva investigació en un Interessant video divulgatiu sobre plasticitat neuronal en el còrtex sensoriomotor gràcies a la teràpia musicalmusicoteràpia i rehabilitació en ictus.

La hipotesis és que l’escorça auditiva i l’escorça motora del cervell estan coonectades, alehores atrvés de vies inderectes del cervell es puguin rehabilitar connectomes de l’àrea motora i auditiva del cervell.

La rehabilitació en ictus basada en la música està fonamentada en tres preceptes:

  • Repetició: successius moviments de la mà afectada als pads i al teclat.
  • Modelament: programa adaptatiu en funció de la millora de cada pacient.
  • Motivació: la música activa el circuit de recompensa i emocional del cervell.

Tindrem la sort de comptar amb la seva presència el pròxim dia 17 de Gener 2013 al nostre acte inagural de l’àrea de musicoteràpia del CEM María Grever.